ทำอย่างไรให้หน้าแรกเป็นหน้าที่ดี

_  _  _  _  _

เมื่อไหร่ที่จะทำให้หน้าแรกของคุณดีที่สุด?


• • • ส่วนใหญ่ ผู้สร้างเว็บไซต์มือใหม่ มักเร่ิมต้นด้วยการสร้างหน้าแรก แต่ด้วยประสบการณ์

ที่เราได้เรียนรู้ ในการสร้างหน้าแรกคือ

 • หลังจากที่คุณได้เข้าใจส่ิงที่ผู้เข้าชมของคุณกำลังค้นหา
 • หลังจากคุณได้ค้นหาคำ และเลือกคำหลัก หรือวลี ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เข้าชมของคุณ 
 • หลังจากที่สร้างหน้าอื่นของเว็บไซต์
 • หลังจากคุณมีการจัดหน้า และเนื้อหาให้เชื่อมโยงกัน  และทำการทดสอบ

ในการจัดทำสิ่งเหล่านี้ในข้างต้นให้เสร็จสิ้น  คุณจะทราบภาษาที่ใช้ซึ่งจะเป็นการง่ายต่อการสร้างหน้าแรกของคุณให้เป็นหน้าที่ดี  และเป็นหน้าสรุปที่เหมาะสมในการแนะนำเว็บไซต์ของคุณในหน้าต่าง ๆ


_  _  _  _  _

วัตถุประสงค์ของหน้าแรก

 1. ทำให้ผู้เข้าชมรู้อยู่ในหัวข้อไหน เว็บไซต์ของคุณช่วยได้
 2. คุณนำเสนอทางเลือกที่ชัดเจน  เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด          และรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ แท็บเมนูและการเชื่อมโยงสามารถทำได้
 3. แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ของคุณมีการจัดการที่ดี ช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกสะดวกในการค้นหาข้อมูล

_  _  _  _  _

องค์ประกอบทั่วไป และรวมถึงการปฏิบัติที่ดีสำหรับหน้าแรก :


   องค์ประกอบ

 • มีโลโก้หรือรูปภาพด้านบนที่บ่งบอกถึงหัวเรื่อง หรือองค์กรของคุณ
 • มีประโยคเด็ดหนึ่งบรรทัดที่อธิบายถึงเว็บไซต์ของคุณ
 • แท็บเมนูการตั้งชื่อที่ชัดเจน และการจัดกลุ่มเนื้อหาที่ดี
 • เนื้อหาที่สำคัญที่สุด  - ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ  - ภาพพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ข้อความส่วนท้าย (footer) มีการเชื่อมโยงไปยังที่สำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หรืออะไรง่าย ๆ ที่ทำผู้ใช้งานรู้ว่ากำลังอยู่ในเว็บไซต์อะไร

การปฏิบัติที่ดี

 • อธิบายในหน้าแรกว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของเว็บไซต์คุณ เช่น ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือความคิดเห็นของคุณ  เพราะหากคุณอธิบายในสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เว็บอื่น ๆ ก็ไม่มีเหตุผลที่ผู้เข้าใช้งานจะเข้าเว็บไซต์ของคุณ
 • ชื่อแท็ปทำให้ผู้เข้าชมทราบส่ิงที่เขาต้องการ รวมทั้งลิงค์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาส่วนต่อไปด้วย
 • การใช้ภาพเพื่อสื่อความหมาย *ควรเลือกให้เหมาะสมกับเว็บไซต์คุณ เพื่อดึดดูดสายตาผู้เข้าชม และง่ายต่อการเข้าใจ  โปรดคำนึงว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าชมเป็นครั้งแรกมักดูมากกว่าอ่าน
 • เนื้อหาที่ดีที่สุดและการอัพเดตล่าสุด ในหน้าแรกของคุณ
*มีการทดสอบมาแล้วว่า ภาพที่นำมาแสดง ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะไม่ให้ความสนใจหากเป็นภาพที่ไม่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่ควรนำภาพมาใส่ในเว็บไซต์ของคุณเพียงเพื่อให้มันดูดี