การจัดระเบียบเนื้อหาภายในเว็บไซต์


ข้อจำกัดของ SimpleDifferent

  • ไม่มีหน้าย่อย คุณสามารถ เห็นเว็บเพจทุกหน้า
  • กำหนดให้ใส่รูปภาพได้ 12 รูปและ 2 ช่อง ในหน้าแกลลอรี่
  • เว็บเพจมาตราฐานสามารถเพิ่มรูปภาพได้เพียง 14 รูปเท่านั้น

ทำไม ?

เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดระเบียบเนื้อหา จึงมีข้อจำกัดในการเชิญชวนผู้เข้าชมและไม่มีโอกาส

ในการจัดการเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งผู้เข้าชมและกูเกิ้ล โดย SimpleDifferent ได้ออกแบบเครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำหรับคุณ เรามองข้ามความเสี่ยงของการทำการตลาดโดยไม่นำเสนอสิ่งที่ผู้ทำเว็บไซต์มือใหม่ต้องการ


_  _  _  _  _

ข้อมูลในเว็บไซต์ต้องชัดเจน


  • เว็บเพจที่กระชับชัดเจนจะสามารถดึงดูดให้ผู้เข้าชมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่คลิกลิงค์หรือแท็บ

     เมนูก็ทำให้เข้าไปดูได้หน้าต่อหน้า และควรจะใช้ Google analytic เพื่อดูสถิติจำนวนเข้าชมเว็บ

     เพจซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จของเว็บไซต์
  • หากในเว็บไซต์มีข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายนำเสนอให้กับผู้เข้าชม เมื่อผู้เข้าชมได้อ่านบทความ ลิงค์ 

     หรือเว็บเพจ ก็จะง่ายต่อการตัดสินใจ แต่ถ้าเว็บเพจมีข้อมูลเยอะเกินไปก็จะมีผลในทางตรงกันข้าม
  • วิจัยที่น่าเชื่อถือได้แสดงให้เห็นว่าการจดจำเว็บไซต์และการจัดเรียงเนื้อหาในเว็บไซต์มีความสำคัญ

     ต่อผู้เข้าชม จะทำให้พวกเขารู้ว่า พวกเขาอยู่ตรงส่วนไหนของเว็บไซต์ และต้องการจะค้นหาข้อมูลอะไร

     นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเว็บเพจของ SimpleDifferent สามารถเข้าถึงและเห็นได้ง่าย

_  _  _  _  _

จะทำอย่างไรให้กูเกิ้ลเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

  • ส่วนใหญ่แล้วกูเกิ้ลจะไม่ทำการค้นหารูปภาพ เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยให้กูเกิ้ลเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการ     

    จะนำเสนอ คุณควรจะต้องมีการจัดระเบียบเว็บไซต์ให้ชัดเจน จงจำกฎเหล็กไว้ว่า

     "เว็บเพจหนึ่งหน้า เท่ากับ หนึ่งหัวเรื่อง"


  • คุณควรเพิ่มคำอธิบายรูปภาพถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้แสดงข้อความ แต่กูเกิ้ลก็สามารถเห็นข้อมูลได้ และควร

    จัดเรียงรูปภาพของคุณตามหัวข้อ โดยแต่ละแกลลอรี่ควรจะมีกล่องข้อความสำหรับหัวเรื่อง ควรมีชื่อเรื่อง

    ในหน้านั้นๆ และควรมี meta tags เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์

_  _  _  _  _

ข้อจำกัดของ SimpleDifferent เป็นโอกาสที่นำไปสู่ความสำเร็จ

จงทำตามคำแนะนำดังนี้:

  • ควรสร้างหน้าเว็บเพจแบบมาตรฐานและแบบแกลลอรี่เพื่อเป็นการจัดแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาอย่างชัดเจน (สำหรับเว็บไซต์แบบโปรสามารถสร้างได้ถึง 30 หน้า)
  •  จัดระเบียบบทความและรูปภาพด้วยการแบ่งตามหัวเรื่อง ข้อมูลหนึ่งเรื่องควรจะอยู่ในหนึ่งหน้า

  • เลือกบทความที่ดีที่สุด และเลือกรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบทความนั้นๆ

  • คำอธิบายรูปภาพควรจะมีคำสำคัญ (Keywords) ที่เชื่อมโยงกับรูปภาพและเว็บไซต์ของคุณ

  • อย่าลืมคลิกปุ่ม "ลูกกุญแจ" ที่อยู่มุมขวาบนของเว็บเพจ เพื่อใส่ข้อมูล meta data

  • ลองเข้าไปดู วิธีการกำหนดชื่อเรื่องในแบบต่างๆ

← กลับไปสู่หน้าคำถามที่พบบ่อย