วิธีการระงับการเผยแพร่, ลบเว็บไซต์ หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ

_  _  _  _  _

วิธีการระงับการเผยแพร่ หรือลบเว็บไซต์:

(การรักษาความปลอดภัย :  ทีมงานไม่สามารถลบเว็บไซต์คุณได้เมื่อคุณร้องขอทางอีเมล์)

        - เข้าสู่บัญชี SimpleDifferent ของคุณ

        - คลิกที่ไอคอน "ตั้งค่าส่วนตัว" ด้านบนขวา

ไอคอนสำหรับการตั้งค่าบัญชี
แท็บสุดท้ายของ "ตั้งค่าส่วนตัว" เป็นการตั้งค่าเพื่อระงับหรือลบเว็บไซต์

_  _  _  _  _

วิธีการระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ แต่ยังคงรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณ :

               - เลือกคลิก "ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์"

               - เลือกเว็บไซต์ที่คุณต้องการระงับการเผยแพร่

               - คลิก "ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์นี้"

               - เว็บไซต์นี้จะไม่ปรากฎบนเว็บ  แต่ยังคงมีอยู่ในบัญชีของคุณ.

                  (หากคุณต้องการเว็บไซต์นี้ คุณสามารถกดเผยแพร่เว็บไซต์อีกครั้ง)

_  _  _  _  _

วิธีการลบเว็บไซต์ หรือปิดบัญชีของคุณทั้งหมด:

               - เลือกคลิก "ลบเว็บไซต์".

               - เลือกเว็บไซต์ที่คุณต้องการลบ.

               - คลิก "ลบเว็บไซต์นี้".


#  #  #  #  #

หมายเหตุ : หากคุณมีเพียง 1 เว็บไซต์ ในบัญชีของคุณ 
การลบเว็บไซต์ จะลบบัญชีของคุณบนSimpleDifferent  ด้วย
การดำเนินการนี้  จะไม่สามารถกู้บัญชีของคุณคืนได้.

#  #  #  #  #← กลับไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย