เคล็ดลับการแก้ไขข้อความในเว็บไซต์ของคุณ


2 ส่ิงที่ควรระวังในการคัดลอก และวางข้อความจากเอกสาร หรือเว็บไซต์

_  _  _  _  _

1 • เนื้อหา

สร้างเว็บไซต์คุณให้มีเนื้อหาที่โดดเด่น หลีกเลี่ยงการสร้างเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นถึงแม้จะเป็นเว็บไซต์ของคุณเอง  แม้ว่าคุณจะใช้เพียงบางประโยคที่มีในเว็บไซต์อื่น เครื่องมือค้นหาอาจพิจารณาว่าเป็น "ก๊อปปี้" ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือค้นหาพิจารณาว่าคุณขโมยเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

ดังนั้นการสร้างเนื้อหา คุณควรทำการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมของคุณ


_  _  _  _  _

2 • "จัดการ" ข้อความก่อนจะจัดรูปแบบ

เมื่อคุณทำการคัดลอกและวางข้อความจากเอกสาร หรือเว็บไซต์อื่น คุณจะคัดลอกการจัดรูปแบบที่อยู่ภายในมาด้วย  ให้ทำการแก้ไขข้อความจากเครื่องมือ SimpleDifferent ในการลบรูปแบบดังกล่าง แต่บางครั้ง HTML บางส่วนยังคงมีอยู่ในข้อความ   ซึ่งเป็นเรื่องยากในการแก้ไขข้อความให้เป็นตัวหนา ให้เป็นชื่อเรื่อง หรือการแก้ไขเพื่อสร้างลิงค์

ไอคอนนี้คือกุญแจสำคัญในการขจัดปัญหาการจัดรูปแบบ (ลักษณะอาจต่างกันเล็กน้อยบน Android )

หากคุณพบการทำงานบางอย่างที่ผิดปกติ

ลองจัดการข้อความ โดยการกดปุ่มไอคอน "ไม้กวาดสีแดง"

มุมบนด้านขวาของหน้าต่างแก้ไขข้อความ

เมื่อคุณคลิก จะทำการลบรูปแบบทั้งหมดที่ติดมากับข้อความ

และคุณสามารถจัดการตั้งรูปแบบใหม่ได้


_  _  _  _  _

เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

โปรทราบ ตัวอักษรจะมีการกำหนดตามธีมที่คุณเลือก  หากหัวข้อมีตัวอักษรขนาดใหญ่  ชื่อเรื่องจะมีขนาดใหญ่กว่า
► ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก วิธีการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่

•  ขนาดตัวอักษรเว็บไซต์ "เร่ิมต้น"
      ขนาดของแบบตัวอักษรทั้งหมด (ข้อความ, ชื่อ, ชื่อเว็บไซต์และแท็บ) สามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดย "ตั้งค่าเว็บไซต์"
        1. เลือก "การตั้งค่าเว็บไซต์" ไอคอนที่สอง มุมขวาด้านบน
        2. เลือกแท็บที่ 4 จากด้านบน "เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรในเว็บไซต์นี้"
        3. เลือกขนาดตัวอักษรที่คุณต้องการ แล้วกดใช้

•  ขนาดตัวอักษรเว็บไซต์ "โปร"
      แบบอักษรทั้งหมด (ชื่อเว็บไซต์, หน้า, บล็อก และชื่อแท็บ... ) สามารถปรับเปลี่ยนได้ใน ThemeDesigner.
      ไปที่ธีม > แก้ไข > เลือก "ข้อความ"  คุณสามารถเข้าแก้ไขขนาดตัวอักษร รูปแบบ และสีได้ตามต้องการ← กลับไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย