ทำไมหน้าแกลลอรี่ "จำกัด" เพียง 12 ภาพ

SimpleDifferent เป็นเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการนำเสนอธุรกิจหรือการนำเสนอกิจกรรม

_  _  _  _  _

ไม่ควรใส่รูปในเว็บเพจมากเกินไป


ขอนำเสนอ 2 แนวคิดที่สำคัญมาก คือ


1 • ผู้เข้าชมมีข้อจำกัดในการจดจำข้อมูลในเว็บไซต์

เรารู้ว่าคุณต้องการจะทำให้ผู้เข้าชมสนใจและเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์คุณอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมผู้เข้าชมที่ดูเฉพาะรูปหรือการเข้ามาอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์จะแตกต่างกัน

ดังนั้นน่าจะดีกว่าถ้าคุณจะใส่ข้อมูลแค่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไป

หลังจากนี้คุณจะประเมินได้ว่าสถิติการเข้าชมหน้าเว็บและเวลาที่ผู้เข้าชมใช้ในการเข้าดูเว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างไร ซึ่งสำคัญมากเมื่อถึงเวลาค้าขายจริงๆ บางคนเข้ามาดูเว็บเพจที่มีแต่รูปเพียงอย่างเดียว แล้วก็ไม่มีการตอบรับอะไรเลย


2 • กูเกิ้ลไม่สามารถค้นหารูปภาพได้

การที่จะทำให้กูเกิ้ลรู้จักเว็บไซต์ของคุณนั้น คุณควรจะมีการอธิบายรูปภาพที่นำมาลง  โดยกูเกิ้ลจะเห็นคำอธิบายได้เลยถึงแม้ว่าคุณจะกำหนดให้ไม่ต้องแสดงข้อความก็ตาม

นอกจากนี้ในแกลลอรี่แต่ละหน้าควรจะมีการจำกัดคำอธิบายรายละเอียดด้วย โดยรวมถึง Meta tags ของชื่อเรื่อง และ Meta tags ของคำอธิบาย ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ด้วย


_  _  _  _  _

แนวทางในการจัดการหน้าแกลลอรี่:

 • หากคุณมีภาพถ่ายจำนวนมาก จงสร้างหน้าแกลลอรี่และจัดกลุ่มรูปภาพโดยแบ่งตามหัวข้อ
     - เว็บไซต์แบบโปรให้สิทธิ์คุณสร้างเว็บเพจได้ 30 หน้า และคุณสามารถสร้างหน้าแกลลอรี่ได้มากถึง 20 หน้า

 • เลือกเฉพาะภาพถ่ายที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละหัวข้อ
     - เรามักใส่ทุกอย่างที่มี ดังนั้นกุญแจสำคัญ คือ เลือกรูปถ่ายที่ดีที่สุด

 • เลือกใช้คำอธิบายรูปภาพด้วยคำสำคัญ (Keywords)
     - เลือกปุ่ม "แสดง" หากคุณต้องการให้ผู้อ่านเห็นคำอธิบายรูปภาพและในสไลด์รูปภาพ

 • หลีกเลี่ยงการสร้างบล็อกภาพด้านบน และด้านล่างแกลลอรี่
     - ภาพในบล็อกจะไม่สามารถคลิกได้ อาจทำให้ผู้เข้าชมสับสน

 • นำเสนอแกลลอรี่ของคุณด้วยกล่องข้อความเพื่ออธิบายรายละเอียด
     -  คุณสามารถทำเว็บเพจธรรมดาๆ ที่มีรูปภาพพร้อมคำอธิบาย ให้กลายเป็น "เว็บเพจที่นำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม"
เพิ่มรายละเอียดของภาพ คลิก "แสดง" หากคุณต้องการให้ข้อความปรากฎ

_  _  _  _  _

ถ้าคุณมีภาพเป็นร้อยๆ จะจัดการอย่างไร

ลองโปรโมทเว็บไซต์ด้วยการใช้งานฟลิคเกอร์ (Flickr)

ถึงแม้คุณต้องการสร้างจุดเด่นเพื่อดึงความสนใจจากกูเกิ้ล แต่การที่มีรูปภาพเยอะๆ ก็ไม่สามารถจะใช้อ้างอิงในการหาข้อมูลได้เท่าไรนัก ซึ่งจากข้อเสนอแนะด้านบนอาจจะทำให้คุณเข้าได้มากยิ่งขึ้น


> ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม "การโปรโมทเว็บไซต์" จากคู่มือแนะนำที่นี่


← กลับไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย