วิธีการใช้รหัสผ่านเพื่อล็อกหน้า

_  _  _  _  _

รหัสผ่านป้องกันหน้าเว็บ เป็นคุณสมบัติการใช้งานของเว็บไซต์ Pro

- ไปยัง "การตั้งค่าเว็บไซต์" มุมขวาไอคอนที่ 2

คลิกไอคอน "โล่"

- เลือกรายการสุดท้าย  "ป้องกันหน้าด้วยรหัสผ่าน"

- ในแต่ละหน้าจะมีไอคอน "โล่" ที่มุมขวาบน

- ในแต่ละหน้าจะปรากฎชื่อผู้ใช้  ให้คุณทำการตั้งค่ารหัสผ่าน

- คุณสามารถให้ชื่อ และรหัสผ่านแก่ผู้ที่คุณต้องการให้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ได้