ปัญหาการอัพเกรดเว็บไซต์เร่ิมต้น เป็น โปร

_  _  _  _  _

วิธีการตรวจสอบเว็บไซต์จาก "เร่ิมต้น" เป็น "โปร"


Toolbar ด้านบนแสดง PRO

บนคอมพิวเตอร์ มุมซ้ายด้านบนแสดง Pro

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า คุณได้ คุณสมบัติโปร ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณแล้ว

หากคุณไม่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้ทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ และเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หากยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงโปรดอ่านคำแนะนำด้านล่าง :


_  _  _  _  _

คุณได้ชำระผ่าน iTunes แต่เว็บไซต์ของคุณยังไม่เปลี่ยนแปลง

ส่ิงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจาการส่งสัญญาณการชำระเงินในส่วนระบบของแอบเปิ้ล หรือของเราเอง  โดยปกติกระบวนการจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและทันที 

 
    หากคุณพบปัญหากรณีนี้โปรดติดต่อเราทันที
    กรุณาส่งหลักฐานการชำระผ่าน iApp ของคุณมายัง help@simple-different.com

    เราจะทำการเปลี่ยนเว็บไซต์โปรให้คุณทันที


ภายใน 48 ชั่วโมง คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินจาก iApp

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


► รายละเอียดช่องทางการชำระค่าบริการที่นี่