วิธีเปลี่ยนแปลง หรือการลบ
"สนับสนุนโดย SimpleDifferent"


เราหวังว่าการเชื่อมโยงเว็บไซต์โดย SimpleDifferent ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ จะไม่สร้างปัญหาสำหรับคุณแต่หากคุณไม่ต้องการสามารถจัดการได้โดย


เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงประโยค  "สนับสนุนโดย SimpleDifferent" ในเว็บไซต์ Pro

   • คลิก "รูปแบบ"
   • คลิก "ธีมของคุณ" เลือกธีมที่คุณใช้งานปัจจุบัน คลิก "แก้ไข"
   • เลือกแทป "ข้อความ"
   • เลือกหัวข้อ "ลิขสิทธิ์ของ"

   • คุณสามารถเปลี่ยนสี หรือ ไม่แสดงข้อความโดย
    • คลิก "แสดง" จะปรากฎข้อความให้คุณเลือกคลิก  "ใช่" หรือ "ไม่"

นี่คือหน้า ThemeDesigner ที่คุณสามารถเข้าทำการเปลี่ยนแปลง