ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์เร่ิมต้น และเว็บไซต์โปร

_  _  _  _  _

เว็บไซต์เร่ิมต้น

เว็บไซต์เริ่มต้นคุณจะได้รับทุกคุณสมบัติพื้นฐานของ SimpleDifferent และสร้างได้ถึง 7 หน้า SimpleDifferent สามารถใช้งานได้จาก iPad, iPhone, โทรศัพท์ Android , เครื่องคอมพิวเตอร์ PC

และ Mac  คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ดีได้ด้วยการเร่ิมต้นใช้งานเว็บไซต์ฟรี


เพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏต้องทำการเผยแพร่เว็บไซต์อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 21 วัน ไม่ต้องกังวล เราจะส่งอีเมล์เพื่อช่วยเตือนก่อนหมดอายุการใช้งาน คุณสามารถได้รับเว็บไซต์ฟรีได้นานเท่าที่คุณต้องการ


หากคุณไม่ได้เข้าทำการเผยแพร่  เว็บไซต์ของคุณจะไม่สามารถค้นหาได้บนเว็บ แต่เว็บไซต์จะยังคงมีอยู่ในบัญชีของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ SimpleDifferent และคุณจะมีระยะเวลา  2 เดือนในการเข้าเผยแพร่เว็บไซต์

หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบตามระยะเวลาที่กำหนดบัญชีของคุณจะถูกลบ.


* เราจำเป็นเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานของSimpleDifferent

 _  _  _  _  _

เว็บไซต์โปร

เว็บไซต์โปร สร้างได้ถึง 30 หน้า โดยไม่จำเป็นต้องเข้าทำการเผยแพร่

บ่อย ๆ  (จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการอัพเดทข้อมูลเมื่อคุณต้องการ ).

เว็บไซต์ Pro จะสามารถออนไลน์ได้จนถึงวันครบกำหนดจากการชำระเงิน.

หากคุณไม่ได้ต่ออายุเว็บไซต์ Pro หลังจากวันหมดอายุ   เว็บไซต์ของคุณจะยังคงมีอยู่ในบัญชีของคุณเป็นเวลา 6 เดือน  หลังจากนั้นหากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณ  เว็บไซต์และบัญชีของคุณจะถูกลบออก


เว็บไซต์ Pro มีคุณสมบัติในการใช้งานมากขึ้น

คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนของคุณเองได้, เพิ่มการใช้งานของ Google Analytics, ฟังก์ชั่นอีคอมเมิร์ซ, การใช้รหัสผ่านป้องกันหน้า, สร้างรูปแบบได้ด้วยตัวคุณเอง...

► ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ Pro .


_  _  _  _  _

อัตราค่าบริการเว็บไซต์ Pro?

วิธีการชำระค่าบริการ?
ข้อเสนอพิเศษในการชำระค่าบริการ!
► ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการของเว็บไซต์ Pro.← กลับไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย