การเผยแพร่เว็บไซต์ครั้งแรก และครั้งต่อ ๆ ไป

_  _  _  _  _

> การเผยแพร่เว็บไซต์ครั้งแรก

ส่ิงแรกที่คุณต้องทำความเข้าใจ :  ในการเผยแพร่เว็บไซต์ไม่ได้หมายถึง ผู้เข้าชมหรือเครื่องมือค้นหาจะพบเว็บไซต์คุณได้ทันที  ( นี่คือคำแนะนำการทำเว็บไซต์ของคุณให้ค้นหาพบด้วยเครื่องมือค้นหา)


โปรดทราบ :  หากคุณไม่ได้ทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น  ไม่มีเว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงมายังเว็บคุณ  คุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเว็บไซต์ในสารบัญการค้นหา เว็บไซต์ของคุณจะค้นพบได้เมื่อคุณให้ที่อยู่เว็บไซต์ผู้เข้าชมเท่านั้น  ( ศึกษาวิธีการค้นหาเว็บไซต์เพิ่มเติม ที่นี่)

การเผยแพร่เว็บไซต์ก่อนเสร็จทั้งหมด เปิดโอกาสให้ได้เห็นเว็บไซต์ของคุณ : 

  • เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นเว็บไซต์จริงด้วยตาของคุณ จากนั้นให้พยายามคิดว่าคุณเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุณจะพบว่าผู้เข้าชมต้องการอะไร เพราะคุณสร้างเว็บไซต์เพื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
  • สอบถามความคิดเห็นกับเพื่อน ทดสอบเว็บไซต์ก่อนทำให้ผู้เข้าชมรู้จักเว็บไซต์คุณ
  • การเผยแพร่เว็บไซต์ก่อนที่จะเสร็จทั้งหมด นอกเหนือจากการทำให้มองเห็นเว็บไซต์จริงด้วยตาแล้วนั้น ยังทำให้เห็นความคืบหน้าของเว็บไซต์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีกำลังใจในการสร้างเว็บไซต์ต่อไป เพราะการสร้างเว็บไซต์ที่ดีนั้นจะต้องใช้เวลานาน แม่ว่าการสร้างเว็บไซต์กับ SimpleDifferent จะทำได้เร็วมากกว่าปกติแล้วก็ตาม

_  _  _  _  _

> การเผยแพร่เว็บไซต์บ่อย ๆ

ในแต่ละครั้งที่ทำการเผยแพร่เว็บไซต์ จะทำให้คุณมองเห็นเว็บไซต์ใหม่ของคุณอีกครั้ง ซึ่งนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ


ผู้ชมเว็บไซต์ชอบเว็บไซต์ที่มีการอัพเดตเว็บไซต์ด้วยข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมอยากสำรวจ และให้ความรู้สึกว่าจะมีบางอย่างมากขึ้นหากกลับมาเว็บไซต์นี้อีกครั้ง

• • •  การเผยแพร่เว็บไซต์บ่อย ๆ จะทำให้ เครื่องมือค้นหา (Google) ระบุว่าเว็บไซต์ของคุณเป็น "regularly updated"  ( มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณ เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลเพียงเล็กน้อยแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นผลให้ เครื่องมือค้นหา เข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณบ่อยยิ่งขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับสิ่งใหม่ ๆ ที่อัพเดต← กลับไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย