เผยแพร่เว็บไซต์ แต่ค้นหาไม่พบ

หากคุณทำการเผยแพร่เว็บไซต์แล้ว

   • ผู้ที่มีที่อยู่เว็บไซต์คุณจะสามารถค้นหาเว็บไซต์คุณได้
   • โปรดทราบ ไม่มี "www" ในที่อยู่ของคุณ (ยกเว้น ชื่อโดเมนของคุณเอง)

  

◊ ◊ ◊ 
เว็บไซต์ของคุณจะอยู่บนเว็บ แต่ยังไม่สามารถค้นหาได้จาก Google
หากคุณยังไม่ได้ทำส่ิงเหล่านี้
◊ ◊ ◊

_  _  _  _  _

ถ้าคุณยังไม่พบเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา :

เว็บไซต์ของคุณยังไม่ได้ระบุไว้โดยเครื่องมือค้นหา
   • อาจยังไม่สามารถค้นหาได้ด้วย Google จนกว่า เว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จัก จะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์คุณ

   • จะเป็นการดีหากคุณสร้างลิงค์ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์คุณ
   • คุณสามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือค้นหา ได้ด้วยตัวคุณเอง
   

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการค้นหาเว็บไซต์จาก Google, Yahoo, Yandex, Bing และอื่น ๆ เพื่อนำเสนอเว็บไซต์ของคุณต่อผู้เข้าชม

► ไปยังคู่มือแนะนำ
← กลับไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย